Gör så här:

 

Solningen betalas via appen https://www.solarieappen.se/

 

 - Minsta soltid är 6 min.

 - För din soltid se 

   exponeringsschema.

 - Solariet startar 4 minuter efter                betalning.

 - Du kan starta solariet.

    tidigare med start-

    knappen på väggen

    vid solariet.